Optická os

Z Encyklopédia zdravotnej sestry
Prejsť na: navigácia, hľadanie

V optike sa termín optická os (optical axis) používa na definovanie smeru, v ktorom existuje nejaký stupeň rotačnej symetrie. Môže sa použiť v niekoľkých kontextoch:

  • V optickom systéme, optická os je myslená čiara, ktorá definuje smer, v ktorom sa svetlo šíri cez systém. Pre systém zložený z jednoduchých šošoviek a zrkadiel, os prechádza cez stred zakrivenia každého povrchu a splýva s osou rotačnej symetrie. Optická os často splýva so systémovou mechanickou osou, ale nie vždy, ako v prípade mimoosových optických systémov (off-axis optical systems).
  • V jednoosom dvojlomnom materiáli, optická os je os optickej anizotropie.
  • Pre optické vlákno, optická os prechádza stredom jadra vlákna a nazýva sa tiež vláknová os.
  • Hlavná optická os (principal axis) je os symetrie, ktorá prechádza stredom zakrivenia.

Zdroj

Wikipedia

Kategória: Fyzika

Kategória: Oftalmologické vybavenie

Osobné nástroje