Difrakcia

Z Encyklopédia zdravotnej sestry
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Difrakcia (diffraction) alebo ohyb obvykle označuje rôzne javy, ktoré nastanú, keď vlna narazí na prekážku. Opisuje sa ako viditeľný ohyb vĺn okolo malých prekážok a šírenie vĺn z malých otvorov. Veľmi podobné efekty sa pozorujú, keď je tu zmena vlastností média (hmotného prostredia), cez ktoré vlna prechádza, napríklad zmena refrakčného indexu pre svetelné vlny alebov akustickej impedancii pre zvukové vlny a to možno tiež označiť ako difrakčné efekty.

Zdroj

Wikipedia

Kategória: Fyzika

Kategória: Oftalmologické vybavenie

Osobné nástroje