Zdravotná starostlivosť

Z Encyklopédia zdravotnej sestry
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Zdravotná starostlivosť je prevencia, liečba a manažment (riadenie) chorôb a udržovanie mentálnej a fyzickej pohody cez servisy (služby) poskytované medickými, sesterskými a inými zdravotnými profesiami. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO - World Health Organisation) zdravotná starostlivosť obsahuje všetky produkty a servisy určené na propagáciu zdravia, vrátane "preventívnych, kuratívnych a utišujúcich intervencií (zásahov), či smerovaných jednotlivcovi alebo populácii".

Externé linky (anglicky)

Zdroj

Wikipedia

Kategória: Zdravotníctvo

Dobré srdce    Doktor    Ministerstvo zdravotníctva    Úrad verejného zdravotníctva    WHO    Zdravie    Zdravotná starostlivosť   

Osobné nástroje