Zdravotná sestra

Z Encyklopédia zdravotnej sestry
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Terminologická dohoda:
Termín zdravotná sestra (anglicky nurse) je z praktických dôvodov v texte skrátený na sestra.
Termín práca zdravotných sestier (anglicky nursing) je z praktických dôvodov skrátený na práca sestier.

Obsah

Zdravotná sestra (ďalej len sestra) je zdravotný profesionál, ktorý realizuje prax zdravotnej sestry (nursing) - ošetrovanie pacientov, asistencia doktorom atď. Sestry sú zodpovedné spolu s inými profesionálmi v zdravotnej starostlivosti za liečbu, bezpečnosť a regeneráciu akútne alebo chronicky chorých alebo zranených ľudí, udržovanie zdravia u zdravých a liečbu život ohrozujúcich nebezpečenstiev v širokej škále zdravotnej starostlivosti. Sestry môžu byť tiež zapojené do medického a ošetrovateľského výskumu a vykonávať širokú škálu neklinických funkcií potrebných pre zdravotnú starostlivosť.

Pôvod termínu

Anglické slovo nurse je z neskoršej "Middle English" (stredovekej angličtiny) : skratka skoršieho slova nourice zo starej francúzštiny, z neskoršej latinčiny - nutricia, ženský rod latinského nutricius '(osoba) vyživujúca (opatrujúca),' z nutrix, nutric- 'nurse', čo je haplológia z nutri-trix = "ona ktorá vyživuje", z nutrire = 'živiť, kojiť' a pôvodne značilo dojku.

Edukácia (vzdelávanie) a regulácia

Sesterská edukácia, regulácia, roly a tituly sa v rôznych krajinách líšia, ale obecne reflektujú (odrážajú) rastúcu úroveň zodpovednosti a status.

Sestry vytvoria a implementujú plán starostlivosti a pracujú spolu s pacientom, pacientovou rodinou a inými zdravotnými profesionálmi a para-profesionálmi. Sestry pomáhajú koordinovať starostlivosť o pacienta realizovanú inými členmi zdravotného tímu ako sú fyzickí terapeuti, medický praktici, sociálny pracovníci a dietetici. Sestry frekventne pôsobia ako pacientovi advokáti (obhajujú záujmy pacientov).

Štruktúra sesterskej kariéry je vo svete značne rôzna. Typicky existuje niekoľko rôznych úrovní sesterskej praxe odlíšených zvýšenou edukáciou, zodpovednosťou a zručnosťami. Hlavný rozdiel je medzi úlohovou prácou sestier a profesionálnou praxou. Sestry vo svete sú stále viac zamestnané ako pokročilá praktická sestra (advanced practice nurse - APN), napríklad ako špecializovaná klinická sestra (clinical nurse specialist - CNS) a sestra praktik (nurse practitioner), ktorá diagnostikuje zdravotné problémy a predpisuje lieky (medikamenty) a iné terapie. Top (vrcholne) vzdelané sestry majú doktorát - môžu získať titul PhD alebo inú doktorátovú hodnosť, špecializáciu na výskum, klinickú prax a podobne. Tieto sestry realizujú sesterskú prax, učia sestry a vedú medický výskum. S rozvojom vedy a náročnej sesterskej praxe rastie i záujem o sestry s doktorátom.

V rôznych častiach sveta vzdelanosť sestier je značne rôzna. V niektorých častiach východnej Európy sú sestry absolventky strednej zdravotníckej školy s dĺžkou tréningu 12 - 18 mesiacov. V kontraste v Čile musí každá registrovaná sestra mať aspoň titul bakalára.

Sestry sú najväčšou skupinou poskytovateľov v systéme zdravotnej starostlivosti - je cez 2 milióny registrovaných sestier len v USA, čo značí asi 13% z 15 milónov pracovníkov v zdravotnej starostlivosti a v kategórii sociálnej asistencie - ako zaznamenal department práce USA v roku 2005.

Práca sestier je zamestnanie, kde veľmi dominujú ženy, ale počet mužov vstupujúcich do profesie rastie. Napríklad v USA v roku 2000 len 5,4% populácie "registrovaných sestier" boli muži, ale toto percento reprezentuje nárast 226% za 20 rokov.

Vlády regulujú profesiu sestier na ochranu verejnosti.

Iní pracovníci zdravotnej starostlivosti

Zdravotná starostlivosť obvykle obsahuje širokú škálu zdravotníkov, ktorí so sestrami spolupracujú.

Napríklad:

  • Asistenti sestier, sanitári, pomocné sestry, asistenti zdravotnej starostlivosti. Tieto typy zdravotníkov pracujú v akútnych i primárnych podmienkach, pod dohľadom registrovaných sestier alebo licencovaných praktických sestier (v USA). Asistujú sestrám poskytovaním základnej starostlivosti, sledujú znaky života (vitálne), realizujú hygienickú starostlivosť, asistujú pri výžive, dávajú základnú psychosociálnu starostlivosť, udržujú domácnosť a podobné úlohy. Pozrite aj dobrovoľník v nemocnici.
  • Technici: napríklad certifikovaní medickí pomocníci v USA sú trénovaní administrovať medikamenty v dlhodobej starostlivosti. Sú i technici flebotómie realizujúci venepunktúru (nabodnutie žily); chirurgickí technológovia (USA) a praktici operačného departmentu (UK), ktorí sú viac alebo menej ekvivalentní registrovanej sestre na sálach; a technici trénovaní obsluhovať väčšinu typov diagnostického a laboratórneho vybavenia ako sú roentgeny, elektrokardiografy atď.
  • Doktori historicky (pôvodne) pracovali bez rád sestier, ale v súčasnosti sa spoliehajú na zručnosti sestier, pozorovania a skúsenosti na zaistenie kontinuity starostlivosti o pacienta.
  • Farmaceuti (lekárnici) sú zodpovední za bezpečné dávkovanie liekov a ponúkajú expertné rady pre liekové terapie.
  • Pridružené zdravotné profesie ako respiračný terapeut, rádiologický technológ, rečový terapeut, pracovný terapeut a fyzický terapeut úzko spolupracujú so sestrami a pracujú kooperačne v multidisciplinárnych tímoch.

Pozrite aj

Externé linky (anglicky)

Zdroj

Wikipedia

Kategória: Práca zdravotných sestier

Osobné nástroje