Prenatálna starostlivosť

Z Encyklopédia zdravotnej sestry
Prejsť na: navigácia, hľadanie
Doktor realizuje prenatálne vyšetrenie.

Obsah

Prenatálna starostlivosť značí medickú starostlivosť doporučovanú ženám pred a počas tehotenstva. Cieľ dobrej prenatálnej starostlivosti je detegovať všetky potenciálne problémy včas, zabrániť im, ak je to možné (cez doporučenia adekvátnej výživy, cvičenia, príjem vitamínov atď.) a smerovať ženy k príslušným špecialistom, nemocniciam atď., ak je to potrebné. Dostupnosť rutinnej prenatálnej starostlivosti hrala rolu v redukcii problémov ako materská úmrtnosť, potraty, pôrodné defekty, nízka pôrodná hmotnosť a iné preventabilné (predchádzateľné) novorodenecké problémy v rozvinutých krajinách.

I keď dostupnosť prenatálnej starostlivosti má značné zdravotné a sociálne benefity, socioekonomické problémy bránia jej univerzálnej adopcii (zavedeniu) v mnohých rozvinutých a rozvojových krajinách.

Štúdie v krajinách Kanada a USA ukázali, že ľudia na vidieku ako i menšiny majú obvykle menej dostupnú prenatálnu starostlivosť a tiež majú vyššiu kojeneckú mortalitu (úmrtnosť) a potratovosť.

Prenatálna prax pre budúcu matku značí konzumovať vitamíny s aspoň 400 mcg (mikrogramov) kyseliny listovej (vitamín B9) na prevenciu defektov nervových trubíc.

Prenatálna starostlivosť obvykle obsahuje:

 • mesačné návštevy počas prvých dvoch trimestrov (týždne 1-28)
 • dvakrát týždenne od 28. do 36. týždňa tehotenstva
 • týždenne po 36. týždni (pôrod v 38.-40. týždni)

Fyzické vyšetrenia

Fyzické vyšetrenia obvykle obsahujú:

 • kolekcia (matkinej) medickej histórie
 • kontrola (matkinho) krvného tlaku
 • (matkina) výška a váha
 • vyšetrenie panvy
 • (matkine) krvné a močové testy
 • diskusia s poskytovateľom starostlivosti

Ultrazvuk

Pôrodné ultrazvuky sa realizujú najčastejšie v druhom trimestri asi v 20. týždni. Ultrazvuky sa považujú za relatívne bezpečné a používajú sa vyše 35 rokov pre monitoring tehotenstva.

Medzi iným ultrazvuky majú použitie:

Obvykle ultrazvuk sa objedná vždy, ak sa predpokladá abnormalita alebo pri programe podobnom nasledovnému:

 • 7. týždeň - potvrdenie tehotenstva, uistenie sa, že nie je molárne alebo mimomaternicové, určenie očakávaného dátumu
 • 13.-14. týždeň (niektoré oblasti) - vyhodnotiť možnosť problému Downov syndróm
 • 18.-20. týždeň - pozrite rozšírený zoznam dole
 • 34. týždeň (niektoré oblasti) - vyhodnotiť veľkosť, verifikovať placentálnu pozíciu

Referencie (anglicky)

Zdroj

Wikipedia

Kategória: Pôrodníctvo

Pôrod    Pôrodná asistentka    Potrat    Prenatálna starostlivosť    Tehotenstvo

Osobné nástroje