Menštruačný cyklus

Z Encyklopédia zdravotnej sestry
Prejsť na: navigácia, hľadanie
Menštruačný cyklus - preklad z angličtiny:
Ovarian histology = vaječníková histológia
Recruited Follicle = odvedený folikul
Maturing Follicle = zrejúci folikul
Ovulation = ovulácia
Corpus Luteum (latinsky) = žlté teliesko
Degenerate C. Luteum = degenerované žlté teliesko
Body Temperature = telesná teplota
Follicle Stimulating Hormone = hormón stimulujúci folikul
Follicular Phase = folikulárna fáza
Luteal Phase = luteálna fáza
Endometrial Histology = histológia sliznice maternice
Average values = priemerné hodnoty
Durations and values may differ between different females or different cycles = Trvanie a hodnoty sa môžu líšiť medzi rôznymi ženami alebo rôznymi cyklami.

Termín menštruačný cyklus alebo menzes označuje periodické fyziologické zmeny v tele samice, ktoré sú pod kontrolou reprodukčného hormonálneho systému a nutné pre reprodukciu. Menštruačné cykly u žien sa typicky vyskytujú na mesačnom základe medzi pubertou a menopauzou.

Obsah

Prehľad

Počas menštruačného cyklu sexuálne zrelé samičie telo vyvinie 1 vajíčko (príležitostne 2, z ktorých môžu vzniknúť neidentické dvojčatá) a uvoľní ich v dobe ovulácie. Výstelka maternice (endometrium) rastie synchrónne. Po ovulácii sa výstelka zmení na prípravu pre potenciálnu implantáciu oplodneného vajíčka na založenie tehotenstva. Ak nenasleduje oplodnenie a tehotenstvo, maternica sa zbaví výstelky a začne nový menštruačný cyklus. Proces zbavovania sa výstelky sa nazýva menštruácia. Menštruácia sa navonok prejavuje vo forme menzes (tiež menstruum): základná časť endometria (výstelky) a krvné produkty, ktoré vychádzajú z tela cez vagínu. I keď sa tento krvný výtok obvykle označuje ako krv, zložením sa líši od žilovej krvi.

V praxi sa často menštruácia a menzes označuje ako perióda. Toto krvácanie slúži ako znak, že nezačalo tehotenstvo. (I keď to nie je jednoznačné, pretože niekedy existuje krvácanie v ranom tehotenstve.) Počas reprodukčných rokov vynechanie menštruácie môže indikovať, že žena je tehotná.

Menštruácia tvorí normálnu časť prirodzeného cyklického procesu vyskytujúceho sa u zdravých žien medzi pubertou a koncom reprodukčných rokov. Prvá menštruácia nazývaná i menarché sa vyskytuje priemerne vo veku 12 rokov, ale môže sa prihodiť medzi 8 a 16 rokmi [1]. Posledná perióda - menopauza sa vyskytuje obvykle vo veku 45 - 55 rokov. Odchýlky od týchto hodnôt vyžadujú medickú prehliadku. Amenorea označuje predĺženú absenciu menzes počas reprodukčných rokov ženy z iných príčin ako tehotenstvo. Napr. ženy s veľmi nízkym telesným tukom ako športovkyne môžu prestať menštruovať. Prítomnosť menštruácie nedokazuje, že nastala ovulácia a ženy, ktoré nemajú ovuláciu, môžu mať menštruačné cykly. Tieto anovulačné cykly majú tendenciu nastať menej pravidelne a majú väčšiu variabilitu v dĺžke cyklu.

Normálny menštruačný cyklus u ľudí

I keď dĺžka cyklu sa môže meniť, 28 dní je obecne považované za priemernú hodnotu normálneho ovulačného cyklu ženy. Konvencia považuje začiatok menštruačného krvácania za začiatok cyklu, preto prvý deň krvácania sa nazýva "prvý deň cyklu". Menštruačný cyklus možno rozdeliť do 4 fáz:

1. Menštruácia

Menštruácia trvá niekoľko dní (obvykle 3 - 5 dní, ale hodnoty 2 - 7 dní sú považované za normálne [2]) a zahrňuje stratu asi 50 mililitrov krvi (vrátane vylúčeného endometria). Enzým plazmín — obsiahnutý v endometriu — inhibuje (utlmuje) krv od zrážania. Pre túto stratu krvi majú ženy vyššiu potrebu prijímať v potrave železo než muži — na prevenciu nedostatku železa. Mnoho žien prežije v tejto dobe kŕče maternice, tiež nazývané dysmenorea (bolestivá menštruácia). Existuje rozvinutý priemysel poskytujúci zdravotné produkty na pomoc ženám zvládnuť menštruáciu.

2. Folikulárna fáza

Pod vplyvom hormónu stimulujúceho folikul (FSH) začne vo vaječníku rásť niekoľko folikulov (mieškov), ktoré následne produkujú estrogény, primárne estradiol. Tieto estrogény iniciujú vývin novej vrstvy endometria s vývojom typickej histologickej (tkanivovej) vzorky zvanej proliferačné (rastúce) endometrium. Estrogény poskytujú negatívny cyklus spätnej vazby do hypofýzy a znižujú sekréciu FSH. Inhibín vylučovaný najväčším folikulom tiež znižuje FSH. Typicky len najrozvinutejší folikul (vedúci folikul) sa môže ďalej rozvinúť, pretože má viac receptorov FSH; ostatné folikuly rast zastavia. Preto normálne len 1 vajíčko dozreje v danom cykle.

3. Ovulácia

Keď folikul dozreje, vylučuje dosť estradiolu na spustenie akútneho uvolňovania luteinizačného hormónu (LH). V 28-dennom cykle táto LH vlna začína okolo 12. dňa cyklu a môže trvať 48 hodín. Uvoľnením LH dozreje vajíčko a oslabia sa steny folikulu vo vaječníku. Tento proces vedie k ovulácii: uvoľnenie teraz už zrelého vajíčka, čo je najväčšia bunka tela (s priemerom asi 0,5 mm). Ktorý z dvoch vaječníkov — ľavý alebo pravý — ovuluje sa zdá byť náhodné; žiadna známa pravo-ľavá koordinácia nie je. Vajíčkovod potrebuje uchytiť vajíčko a poskytnúť priestor na oplodnenie. Charakteristicky jasný a vláknitý hlien vykazujúci "spinnbarkeit" (elasticitu) sa vyvinie v cervixe(krčku maternice) a je pripravený prijať spermie zo sexuálneho styku. Niektoré ženy majú počas ovulácie charakteristickú bolesť zvanú bolesť v strede (anglicky "middle pain"), ktorá trvá niekoľko hodín. Mnoho žien vníma vaginálne zmeny a zmeny cervikálneho hlienu počas ovulácie, zvlášť keď si kontrolujú znaky plodnosti. Neoplodnené vajíčko sa rozloží.

4. Luteálna fáza

Po ovulácii sa ostávajúci folikul transformuje na žlté teliesko (corpus luteum) za podpory hormónov hypofýzy. Toto žlté teliesko bude produkovať progesterón naviac k estrogenóm po nasledujúce 2 týždne. Progesterón hraje životnú rolu pri premene proliferačného endometria do sekréčnej výstelky pripravenej na implantáciu a podporujúcu rané tehotenstvo. To trochu zvýši telesnú teplotu, preto žena merajúca si denne svoju teplotu registruje, že sa dostala do luteálnej fázy. Ak prebehne oplodnenie vajíčka, to putuje ako rané embryo vajíčkovodom do dutiny maternice a implantuje sa počas asi 5 - 7 dní po ovulácii. Krátko po implantácii rastúce embryo signalizuje svoju existenciu materskému systému. Jeden veľmi raný signál obsahuje ľudský chorionický gonadotropín (HCG) - hormón umožňujúci test tehotenstva. Tento signál má dôležitú roli v udržovaní žltého telieska a umožňuje pokračovanie jeho produkcie progesterónu. Bez tehotenstva a bez HCG, žlté teliesko mizne a hladiny inhibínu a progesterónu klesnú. To nastaví podmienky pre ďalší cyklus. Zníženie hladiny progesterónu vedie k menštruačnému vypúštaniu (progesterónové vypúšťacie krvácanie) a znížené hladiny inhibínu umožňujú rast hladín FSH pre dozrievanie nových folikulov.

Menštruačné symptómy

Rôzne nepríjemné symptómy spôsobené zapojenými hormónmi a kŕčami maternice môžu predchádzať alebo sprevádzať menštruáciu. Viac silné symptómy môžu zahrňovať značnú menštruačnú bolesť (dysmenorea), abdominálnu (brušnú) bolesť, migrénu, depresiu a dráždivosť. Niektoré ženy zažijú premenštruačný syndróm (syndróm predmenštruačného stresu, skratka PMS) - cyklickú klinickú entitu. Zoznam prežitých symptómov je individuálny. Naviac u jednotlivých žien sa môže intenzita symptómov meniť od cyklu k cyklu.

Plodné obdobie (okno)

I keď dĺžka folikulárnej fázy — a následne dĺžka menštruačného cyklu — sa môžu meniť, luteálna fáza temer vždy trvá 14 dní. Spermie môžu prežiť 3 až 4 dni (prípadne až 7 dní) vnútri ženy, preto väčšina plodnej periódy (čas s najvyššou pravdepodobnosťou sexuálneho styku vedúceho k tehotenstvu) prebieha asi 5 dní pred ovuláciou až do 1 - 2 dní po ovulácii. V normálnom 4-týždennom cykle to zodpovedá druhému a začiatku tretieho týždňa cyklu. Rôzné metódy plánovaného rodičovstva a kontroly oplodnenia sa pokoušajú určiť presný čas ovulácie pre nájdenie relatívne plodných a relatívne neplodných dní v cykle.

Ľudia, ktorí počuli o menštruačnom cykle a ovulácii môžu mať mylný názor v súvislosti s antikoncepciou, že menštruačné cykly vždy trvajú 28 dní a že ovulácia sa vždy vyskytne 14 dní po začiatku menzes. Tento názor môže viesť k nechcenému tehotenstvu. Tiež nie každé krvácanie značí menštruáciu a to môže ľudí popliesť i kalkuláciu plodného okna.

Ak chce žena otehotnieť, väčšina plodnej doby trvá medzi 16 - 14 dňami pred očakávanou menzes. Mnoho žien používa sady detekcie ovulácie, ktoré detegují (zisťujú) prítomnosť vlny LH v moči na indikáciu najplodnejšej doby. Iné systémy detekcie ovulácie sa spoliehajú na jemné zvýšenie teploty spôsobené progesterónom.

U žien žijúcich v blízkom okolí má začiatok menštruácie tendenciu sa nejak synchronizovať. Výskumníci popísali tento jav prvý raz v roku 1971 a vysvetlili ho pôsobením feromónov v roku 1998 (Stern a McClintock).

Hormonálna kontrola

Menštruačný cyklus je regulovaný extrémne zložito. Po mnoho rokov výskumníci diskutovali, ktorý regulačný systém má základnú kontrolu: hypotalamus, hypofýza alebo vaječník s jeho rastúcim folikulom, ale všetky 3 systémy musia interagovať. V každom prípade má rastúci folikul rozhodujúcu rolu: spôsobí dozretie endometria, poskytuje potrebnú spätnú väzbu hypotalamu a hypofýze a modifikuje zmeny hlienu v cervixe. 2 sexuálne hormóny hrajú rolu v kontrole menštruačného cyklu - estradiol a progesterón. Kým estrogén dosahuje vrchol dvakrát, počas rastu folikulu a počas luteálnej fázy, progesterón zostáva prakticky neprítomný pred ovuláciou, ale stáva sa rozhodujúcim v luteálnej fáze a počas tehotenstva. Mnoho testov ovulácie kontroluje prítomnosť progesterónu. Tieto sexuálne hormóny sú vylučované vplyvom hypofýzy a oba FSH i LH sú nutné. FSH stimuluje nezrelé folikuly vo vaječníkoch k rastu. LH spúšťa ovuláciu. Hormón uvoľňujuci gonadotropín (GnRH) z hypotalamu kontroluje hypofýzu a hypofýza i hypotalamus dostávajú spätnú väzbu z folikulu. Žlté teliesko — ktoré sa vyvinie z puknutého folikulu a zostane vo vaječníku — po ovulácii vylučuje estradiol a progesterón. Len keď nastane tehotenstvo, objavia sa hormóny pre zrušenie menštruačného cyklu, kým produkcia estradiolu a progesterónu pokračuje. Abnormálna hormonálna regulácia vedie k narušeniu menštruačného cyklu.

Skrytá ovulácia

Na rozdiel od iných druhov u ľudí zostáva ovulácia skrytá. Fakt, že žena môže vnímať svoju ovuláciu, kým pre iných zostane nerozoznateľná, má sociobiologický význam. Iné druhy často signalizujú vnímavosť.

Vaječník ako vaječníková banka

Podľa výskumu sa vajíčka formujú zo zárodočných buniek v ranom živote plodu. Počet je redukovaný na asi 400 000 až 450 000 nezrelých vajíčok uložených v každom vaječníku. Menštruačný cyklus ako biologická udalosť umožňuje ovuláciu jedného vajíčka typicky každý mesiac. Preto počas plodnosti žena ovuluje asi 400 až 450 krát. Všetky ostatné vajíčka sa rozpustia v procese zvanom atrézia. Pretože celková zásoba vajíčok ženy sa formuje už v plode, aby vajíčka ovulovali dekády neskôr, vznikli názory, že táto dlhá trvanlivosť môže urobiť chromatín vajíčka viac náchylným k problémom delenia, natrhnutia a mutáciám než chromatín spermie, ktorý sa produkuje priebežne počas reprodukčného života muža. Túto možnosť podporujú pozorovania, že zárodky a deti od starších matiek majú vyšší výskyt chromozómových abnormalít než od starších otcov.

Anovulačný menštruačný cyklus

Nie všetky menštruácie rezultujú z ovulačného menštruačného cyklu. U niektorých žien môže vývin folikulu začať, ale sa nedokončí a napriek tomu estrogény formujú a stimulujú endometrium. Skôr alebo neskôr maternica toto endometrium vylúči. Pretože sa nevyskytne žiadna ovulácia a zapojenie progesterónu, doktori nazývajú tento typ krvácania ako estrogénové prielomové krvácanie a nemôžu vždy predpovedať jeho trvanie alebo frekvenciu. Anovulačné krvácanie sa obvykle vyskytuje pred menopauzou (premenopauza) alebo u žien, ktoré majú polycystický vaječníkový syndróm.

Abnormality cyklu

Frekvencia

"Normálny menštruačný cyklus" sa vyskytuje každých 28 dní (+ alebo - 7 dní). Doktori nazývajú cykly s intervalmi 21 dní alebo menej ako polymenorea a cykly s intervalmi nad 35 dní oligomenorea (alebo amenorea, keď interval presiahne 180 dní).

Výtok

Normálny menštruačný výtok obsahuje 50 ml (+ alebo - 30 ml). Výtok nad 80 ml (hypermenorea alebo menoragia) môže pochádzať z hormonálnej poruchy, maternicových abnormalít vrátane maternicového leiomyómu alebo rakoviny a iných príčin. Opačný jav - veľmi malé krvácanie sa nazýva hypomenorea.

Trvanie

Predĺžené krvácanie (metroragia, tiež meno-metroragia) neukazuje jasnú intervalovú vzorku. Dysfunkčné maternicové krvácanie naznačuje abnormality hormonálne spôsobeného krvácania, typicky anovulácie. Všetky tieto abnormality krvácania vyžadujú medické vyšetrenia. Pretože i tehotné pacientky môžu krvácať, test tehotenstva tvorí súčasť vyšetrenia abnormálneho krvácania.

Pilulky na kontrolu oplodnenia

Estrogény a hormóny podobné progesterónu tvoria hlavné aktívne zložky antikoncepčných piluliek. Typicky majú tendenciu napodobniť menštruačný cyklus, ale potlačia rozhodujúcu udalosť ovulačného cyklu a to ovuláciu. Žena obvykle berie hormonálne pilulky 21 dní, potom 7 dní berie nefunkčné sladké pilulky placebo alebo žiadne pilulky; potom sa cyklus opakuje. Počas 7 placebo dní sa vyskytne vynechávajúce krvácanie, ktoré sa líši od normálnej menštruácie, a vynechaním placeba a pokračovaním s ďalšou sadou hormonálnych piluliek ho možno potlačiť. (Existujú 2 hlavné verzie piluliek: jednofázové a trojfázové. U trojfázových piluliek môže vynechanie placeba a pokračovanie s ďalšou mesačnou sadou eliminovať ochranu pred tehotenstvom.)

Etymológia (pôvod slova) a lunárny mesiac

Termíny "menštruácia" a "menzes" pochádzajú z latinského mensis (mesiac), ktoré súvisí s gréckym mene (Mesiac) a súvisí s koreňmi anglických slov month (mesiac) a moon (Mesiac) — odrážajú fakt, že Mesiac tiež potrebuje asi 28 dní na obeh okolo Zeme. (Synodický lunárny mesiac, perióda medzi 2 novými Mesiacmi trvá asi 29 a pol dňa). I keď menštruačné periódy niektorých žien môžu zodpovedať lunárnemu cyklu, neexistuje nutné spojenie medzi lunárnymi mesiacmi a menštruačnými periódami: ženy preukazujú značnú variabilitu v dĺžke ich menštruačného cyklu.

Hygienické aspekty

Pre potreby menštruujúcich žien vznikol celý priemysel. Ženy obvykle používajú menštruačné vložky (nosené zvonku vagíny) alebo vložky na prevenciu ušpinenia odevu. Vložky sa vyrábajú z celulózy alebo syntetických produktov. Počas histórie boli používané prateľné látky; moderné verzie sa produkujú z bavlny (často organickej), podobne ako prateľné alebo jednorazové plienky. Tampóny (absorbujúce materiál vložený do vagíny) sa stali populárne v posledných rokoch, ale požadujú častú výmenu pre možnosť vzniku zápalu z rozkladajúcich sa baktérií.

Farmaceutické firmy tiež poskytujú produkty — obvykle nesteroidné protizápalové lieky (Non-steroidal anti-inflammatory drugs - NSAIDs) — pre liečbu menštruačných kŕčov.

Pozrite aj

Externé linky (anglicky)

Zdroj

Wikipedia

Kategória: Menštruácia

Osobné nástroje