Kombinovanie potravín

Z Encyklopédia zdravotnej sestry
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Kombinovanie potravín (alebo delená strava) je termín pre nutričný prístup, ktorý sa menej sústredí na kvantitu a druh konzumovaných potravín a viac si všíma čas konzumácie jednotlivých zložiek. Napríklad zástancovia niekedy doporučujú, že karbohydráty (uhľovodíky - cukry a škroby) a citrusové ovocie nemajú byť konzumované spolu, pretože enzým tráviaci karbohydráty (ptyalín) môže fungovať len v zásaditom prostredí. Michel Montignac je autor ďalšej metódy, ktorá doporučuje nekonzumovať spolu tuky a karbohydráty, lebo karbohydráty spôsobujú uvoľňovanie inzulínu pankreasom, dôsledkom čoho je absorpcia tuku telesnými tkanivami.

Mnoho prístupov používaných pre rozlíšenie kombinácií potravín nie je podložených biologickou a medickou vedou a v súčasnosti je málo dôkazov podporujúcich reálny efekt týchto teórií. Zástancovia poukazujú, že i keď ako všežravci, ľudia majú adaptované enzýmy umožňujúce im konzumovať viac druhov potravy, ale možnosti konzumovať viac rôznych druhov potravy v krátkej časovej perióde boli zriedkavé do doby pred neolitickou zmenou. Preto ľudia, ktorí ako živočíšny druh Homo sapiens konzumovali miešanú potravu len krátku dobu svojej druhovej existencie, nemajú organizmus vhodne prispôsobený na súčasnú konzumáciu rastlinnej a živočíšnej potravy.

V určitom zmysle môže byť kombinovanie potravín videné ako reakcia na kritiku nízko-karbohydrátových diét tým spôsobom, že upozorňuje na konzumáciu karbohydrátov a umožňuje viac vyváženú dennú stravu.

História

Doktor William Howard Hay zaviedol kombinovanie potravín v USA v roku 1911. Jeho prístup bol založený na zásaditom prostredí potrebnom na trávenie potravy v žalúdku a na hodnote pH samotnej potraviny.

Dôležitý príspevok pre teóriu kombinovanej potravy dal Dr. Herbert M. Shelton. Jeho klasifikácia potravín je založená na type nutrientov (výživných látok) v produktoch. V publikácii "Food Combining Made Easy" (Kombinovanie potravín jednoducho) kategorizoval potraviny do troch skupín: proteínové (bielkovinové) produkty, karbohydrátové produkty a "neutrálne" produkty. Shelton doporučil konzumovať proteínové a karbohydrátové potraviny separátne, aby sa predišlo ich spoločnému tráveniu.

Pozrite aj

Zdroj

Wikipedia

Kategória: Výživa

Alergia na morskú potravu    Čokoláda    Kakao    Kombinovanie potravín    Mlieko    Olivový olej    Výživa   

Osobné nástroje