Darcovstvo krvi

Z Encyklopédia zdravotnej sestry
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Obsah

Úvod

Pri darcovstve krvi sa od dobrovoľného darcu po jeho súhlase sa odoberá presne stanovené množstvo krvi za sterilných podmienok, z ktorej sa pripravia krvné deriváty na transfúzne účely.

Vo svete i na Slovensku existuje množstvo ochorení a stavov, kedy včasné podávanie krvi môže zachrániť život - napr. po úrazoch, pri ťažkých operáciách, krvácavých ochoreniach i po pôrode v rozvojových krajinách.

Transfúziológia sa rozvinula v 40-tych rokoch 20. storočia po objavení a preskúmania významu Rh-protilátok. Prví darcovia boli vojaci a zdravotníci počas II. svetovej vojny. V súčasnosti na Slovensku existuje fungujúci systém pre zabezpečenie potrebného množstva krvných prípravkov na potrebné miesta a pre potrebné účely. Odber a spracovanie krvi od darcov organizuje Národná transfúzna služba SR (NTS SR) a Slovenský Červený kríž (SČK).

Svetový deň darcov krvi je 14. júna.

Odber krvi

Odber krvi sa vykonáva na stálych miestach - pracoviskách NTS SR alebo formou mobilných odberoch. Na odber sa treba dostaviť ráno alebo v doobedňajších hodinách, podľa možnosti nie nalačno. Odporúčajú sa ľahké raňajky, napr. pečivo s džemom, a hlavne treba prijímať dostatok tekutín. Pred odberom nie je vhodné fajčiť alebo piť alkoholické nápoje, konzumovať ťažké, mastné, nezdravé jedlá a mlieko alebo mliečne výrobky. Darca by mal byť oddychnutý, neodporúča sa darovať krv v strese, v skúškovom období u študentov alebo po nočnej službe.

Pred odberom sa darca zaregistruje (pri druhom darovaní si obdrží preukaz s identifikačným kódom), vyplní dotazník, vyšetrí sa krvný obraz a obsah hemoglobínu v krvi, zmeria sa telesná teplota a krvný tlak, nakoniec sa podrobí vyšetreniu lekárom, ktorý určí, či je darca vhodný darovať krv.

Miesto odberu sa najprv umyje dezinfekčným mydlom, následne sa niekoľkokrát dezinfikuje dezinfekčným roztokom za používanie sterilných tampónov a sterilnej pinzety či peánu. Odber sa vykonáva do sterilných jednorázových súprav, takže darca sa nemôže nakaziť. Pri jednom odbere sa zvyčaje odoberie 400-450 ml krvi, výkon trvá približne 10 minút.

Pred odberom sa darca ponúkne občerstvením a čajom, po odbere sa môže napiť kávy alebo čaju.

Na transfúziologickej stanici treba dodržiavať hygienický režim, t.j. používať návleky, nefajčiť atď.

Z odobratej krvi sa vyšetrí krvná skupina a Rh-faktor darcu, príp. aj ďalšie antigény Rh-systému, protilátky proti hepatitíde B, hepatitíde C, HIV, syfilisu a pečeňový enzým ALT.

Kto môže byť darcom

 • každý zdravý človek vo veku 18 a 60 rokov, pri pravidelnom darovaní do 65 rokov
 • ženy môžu darovať krv najčastejšie každé 4 mesiace (3x do roka), muži najčastejšie každé 3 mesiace (4x do roka)

Kto nemôže darovať krv

 • ľudia do 18. roku alebo nad 60. rokom života
 • ludia, ktorí boli posledný mesiac chorí alebo dlhodobo užívajú lieky okrem hormonálnej antikoncepcie
 • ľudia s onkologickými ochoreniami
 • ľudia s ochoreniami krvného systému alebo ktorí v poslednom čase dostali transfúziu
 • ľudia, ktorí majú infekčné ochorenie alebo v poslednom čase boli v kontakte s človekom, ktorý má infekčné ochorenie
 • nosiči HIV či inej infekcie
 • narkomani, homosexuáli
 • ľudia, ktorí v poslednom roku mali sexuálny kontakt s osobou rizikovou pre prenos HIV infekcie
 • ľudia, ktorí boli posledný rok operovaní, tetovovaní alebo sa podrobili akupunktúre
 • ľudia, ktorí žili v rokoch 1980 - 1996 viac ako 6 mesiacov vo Veľkej Británii a v Írsku
 • ženy počas menštruácie, tehotenstva a prvého roku po pôrode

Výhody pre darcu

 • urobí sa kompletné laboratórne vyšetrenie krvi zamerané na vychytanie infekčných chorôb, čo môže znamenať odhalenie choroby ešte v predklinickom štádiu (avšak nikto by nemal darovať krv s účelom otestovania sa v prípade podozreia, že môže byť nosičom infekčnej choroby - na to slúžia preventívne prehliadky u praktického lekára!)

 • pravidelní darcovia krvi lepšie sa vysporiadajú so stratou väčšieho množstva krvi pri úrazoch ži operáciách
 • darovanie krvi prispieva k regenerácii organizmu a má stimulujúci účinok

Oceňovanie bezpríspevkových darcov krvi

Pracoviská NTS, kde môžete darovať krv

 • Bratislava - Kramáre: Limbová 3, P.O.BOX 14, 833 14 Bratislava, tel.: 02 / 5910 3002
 • Bratislava - Ružinov: Ružinovská 6, 82007 Bratislava, tel: 02/43336753
 • Banská Bystrica: Nám. L. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica, tel: 048/ 4139532
 • Košice: Trieda SNP 1, 040 11 Košice, tel: 055/ 6404105
 • Martin: Kollárova 2, 036 59 Martin, tel: 043/4203419
 • Nitra: Špitálska 6, 950 01 Nitra, tel: 037/ 6545433
 • Nové Zámky: Slovenská 11/A, 940 34 Nové Zámky, tel: 035/ 6912734
 • Poprad: Banícka 803/28, 058 45 Poprad
 • Prešov: Hollého 14, 080 01 Prešov, tel: 051/ 7011617
 • Trenčín: Legionárska 28, 911 71 Trenčín, tel.: 032/6528415
 • Trnava: A. Žarnova 11, 917 02 Trnava, tel :.033/ 938710
 • Žilina: V. Spanyola 43, 012 07 Žilina, tel: 041/5110405

Pozrite aj

Zdroje a externé linky

Osobné nástroje