Predoperačná príprava

Z Encyklopédia zdravotnej sestry
Revízia z 18:47, 16. december 2010; Webmaster (Diskusia | príspevky)
(rozdiel) ← Staršia verzia | Aktuálna úprava (rozdiel) | Novšia verzia → (rozdiel)
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Predoperačná príprava je príprava pacienta na operačný výkon, ktorá tvorí prvú fázu perioperačnej starostlivosti.

Obsah

Predoperačná starostlivosť

Predoperačná starostlivosť zahrňuje predoperačné vyšetrenie, posudzovanie a prípravu na operáciu. Do predoperačného vyšetrenia patrí:

 • anamnéza a klinické vyšetrenie
 • doplňujúce vyšetrenia (laboratórne, zobrazovacie, inštrumentálne, funkčné, konziliárne)
 • stanovenie základnej diagnózy a pridružených diagnóz
 • záver (obsahuje hodnotenie stavu, rozvahy o ďalšej liečbe, indikácii typu operácie a predoperačnej príprave)
 • predoperačná príprava

Cieľ predoperačnej prípravy

Predoperačná príprava zahrňuje preventívne opatrenia na základe diagnózy, celkového stavu pacienta, povahy a očakávaného priebehu operácie. Účelom prípravy chorého na operačný výkon je minimalizovanie rizika operácie a prevencia komplikáciám. Cieľom je vytvorit chorému optimálne podmienky k zvládnutiu operačnej zátaže, k dobrému, nekomplikovanému hojeniu s následnou rekonvalescenciou. Nesprávnou prípravou chorého na operáciu zvyšujeme strach chorého pred výkonom a zvyšujeme riziko výskytu komplikácií.

Delenie predoperačnej prípravy

 • podľa lokality
  • celková
  • miestna (lokálna)
 • podľa časového faktoru
  • dlhodobá
  • krátkodobá
  • bezprostredná
 • podľa skupiny chorých
  • všeobecná
  • špeciálna
 • podľa zámeru
  • telesná (somatická)
  • psychická
  • medikamentózna

Súčasti predoperačnej prípravy

 • ďalšie vyšetrenia
  • EKG
  • RTG pľúc (nad 40 rokov)
  • špeciálne vyšetrenia podľa povahy ochorenia
  • interné predoperačné vyšetrenie
  • anesteziologické vyšetrenie
 • informovanie pacienta
  • o potrebe výkonu
  • o očakávanom výsledku
  • o možných rizík
  • o postupe predoperačnej prípravy a pooperačnom režime
  • získanie informovaného súhlasu
 • príprava kože
  • celková hygienická očista (sprcha)
  • oholenie operačného pola
 • preventívne opatrenia
  • bandáž dolných končatín
  • zabezpečenie cievneho prístupu (intravenózna kanyla)
  • klyzma a cievkovanie močového mechúra - podľa potreby
  • antibiotická prevencia - podľa potreby
  • pred výkonom nejesť, nepiť, nefajčiť, odstrániť kozmetické prípravky, šperky a protetické pomôcky
  • premedikácia

Dlhodobá predoperačná príprava - všeobecná

  Somatická Psychická Medikamentózna
Celková základný laboratórny screening dbať na efekt prvého kontaktu s chorým v ambulancii liečba kontraindikácií
rtg pľúc poučenie chorého o potrebe výkonu, očakávaného výsledku, možných rizík  
EKG dodávanie istoty a dôvery  
interné vyšetrenie    
anesteziologické vyšetrenie    
Lokálna     liečba kožných ochorení

Krátkodobá predoperačná príprava - všeobecná

  Somatická Psychická Medikamentózna
Celková odstránenie nepríjemných a dráždivých podnetoch prostredia dbať na efekt prvého kontaktu na oddelení podávanie pre-premedikácie
pohybový režim dodávanie istoty a dôvery podávať antikoagulanciá v nízkych dávkach
sledovať vitálne funkcie 1-2x denne zmiernenie strachu, ukľudnenie chorého  
realizácia doplňujúcich vyšetrení poučenie chorého o postupe pri predoperačnej príprave  
zákaz fajčenia poučenie chorého o pooperačnom režime  
črevná príprava večer pred operáciou písomný súhlas chorého s výkonom  
kúpeľ, sprcha    
dostatočná hydratácia chorého    
tekutá večera    
zákaz príjmu potravy a tekutín 6 hodín pred celkovou anestéziou    
objednanie transfúznych prípravkov    
nácvik cvičení, ktoré chorý bude vykonávať po operácii    
Lokálna holenie operačného pola    


Bezprostredná predoperačná príprava - všeobecná

  Somatická Psychická Medikamentózna
Celková črevná príprava ráno pred operáciou zmiernenie strachu, ukľudnenie chorého podávanie premedikácie
cievkovanie močového mechúra   podávať antikoagulanciá v nízkych dávkach
kúpeľ, sprcha   zmeny v dávkovaní alebo vysadenie liekov
zákaz príjmu potravy a tekutín    
zákaz fajčenia    
zabezpečenie cievneho prístupu zavedením intravenóznej kanyly    
podávať preventívne ATB    
naloží sa bandáž DK    
chorý sa vymočí (v prípade, že nie je zacievkovaný    
prezlečenie chorého do nemocničného plášťa    
ukladanie šperkov a protetických pomôcok    
prevoz a odovzdávanie chorého na operačnú sálu s písomnou a rtg dokumentáciou    
Lokálna holenie operačného pola    

Pozrite aj

Zdroje

 • Vomela, J. a kol.: Chirurgie pro sestry. Brno: Institut pro ďalší vzdělávání pracovníků ve zdravotníctví, 1998. 210 s. ISBN 80-7013-262-0
 • Zeman, M. a kol.: Chirurgická propedeutika. Druhé, prepracované a doplnené vydanie. Praha: Grada, 2003. 524 s. ISBN 80-7169-705-2
 • Olejník, J. a kol.: Perioperačná liečebná starostlivosť. Bratislava: Ebner, 1999. 236 s. ISBN 80-968184-7-3
 • Kubicová, Ľ. a kol.: Chirurgické ošetrovateľstvo. Martin: Osveta, 2005. 152 s. ISBN 808063176X

Kategória: Chirurgia

Bronchotómia    Chirurgia    Flebotómia    Hrudníková chirurgia    Laparotómia    Osteotómia    Predoperačná príprava    Tracheotómia    Tyreotómia    Varixy    Zoznam -otómií    Žlčový kameň   

Osobné nástroje