Úrad verejného zdravotníctva

Z Encyklopédia zdravotnej sestry
Revízia z 08:36, 21. august 2008; Webmaster (Diskusia | príspevky)
(rozdiel) ← Staršia verzia | Aktuálna úprava (rozdiel) | Novšia verzia → (rozdiel)
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ÚVZ SR) je zdravotná inštitúcia podliehajúca Ministerstvu zdravotníctva SR.

Charakteristika

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej úrad) je rozpočtová organizácia zriadená podľa zákona č.126/2006 Z. z. o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej zákon č.126/2006 Z. z.) pre územie Slovenskej republiky so sídlom v Bratislave. Organizácia je finančným vzťahom zapojená na rozpočet Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.

Úrad riadi a za jeho činnosť zodpovedá riaditeľ, ktorého vymenúva a odvoláva minister zdravotníctva SR. Riaditeľ úradu vymenúva a odvoláva riaditeľov regionálnych úradov verejného zdravotníctva so súhlasom ministra zdravotníctva SR.

Úrad odborne a metodicky riadi, usmerňuje a kontroluje výkon štátnej správy v oblasti verejného zdravotníctva uskutočňovanými regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva. Podrobnejšie kompetencie a pôsobnosť úradu na úseku ochrany, podpory a rozvoja zdravia ustanovuje § 5 zákona č.126/2006 Z.z.

Zdroj

Web Úradu verejného zdravotníctva SR

Kategória: Zdravotníctvo

Dobré srdce    Doktor    Ministerstvo zdravotníctva    Úrad verejného zdravotníctva    WHO    Zdravie    Zdravotná starostlivosť   

Osobné nástroje