SKSAPA

Z Encyklopédia zdravotnej sestry
Prejsť na: navigácia, hľadanie
SKSAPA.jpg

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (SKSAPA) je samosprávna stavovská organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou združujúca sestry a pôrodné asistentky, ktoré nadobudli odbornú spôsobilosť na výkon povolania, sú bezúhonné a zapísané v zozname členov vedenom komorou.

Charakteristika

SKSAPA je zriadená Zákonom NR SR č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Cieľom komory je najmä :

  1. podporovať a udržiavať najvyšší možný štandard ošetrovateľskej praxe a praxe pôrodnej asistencie pre každého človeka,
  2. starať sa o rozvoj ošetrovateľstva a pôrodnej asistencie, rozvíjať ich prax, manažment, vzdelanie, sústavné vzdelávanie, etiku, výskum, sociálne a ekonomické postavenie ošetrovateľstva a pôrodnej asistencie,
  3. náležite zastupovať vo všetkých otázkach ošetrovateľstva sestry a pôrodné asistentky pred vládou, parlamentom, mimovládnymi organizáciami, inými právnickými a fyzickými osobami, pred verejnosťou na území Slovenskej republiky a v medzinárodných vzťahoch a organizáciách,
  4. podporovať odborné, sociálne a právne záujmy jej členov v súvislosti s výkonom povolania a ochraňovať ich stavovskú česť.

Pozrite aj

Zdroj

Oficiálny web

Kategória: Sesterské organizácie

Florencina sieť    ICN    NANDA    SKSAPA (Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek)   Zoznam sesterských organizácií   

Osobné nástroje