Fyzická trauma

Z Encyklopédia zdravotnej sestry
Prejsť na: navigácia, hľadanie
Miestnosť traumatológie

Slovo trauma sa definuje ako "telesné zranenie alebo šok spôsobený náhlym fyzickým úrazom v dôsledku nehody alebo násilia". Tiež môže byť definovaná ako "fyzické zranenie alebo úraz ako je fraktúra alebo šok". Veľká trauma (definovaná podľa skóre vážnosti úrazu o veľkosti viac ako 15) môže spôsobiť sekundárne komplikácie ako obehový šok, zlyhanie dýchania a smrť. Resuscitácia traumového pacienta často zahŕňa viacero riadiacich procedúr. Trauma je celosvetove šiestou najčastejšou príčinou smrti a to asi 10 percent všetkej mortality a je vážnym problémom zdravia verejnosti so značnými sociálnymi a ekonomickými nákladmi.

Pozrite aj

Zdroj

http://en.wikipedia.org/wiki/Trauma_(medicine)

Osobné nástroje