Farmakológia

Z Encyklopédia zdravotnej sestry
Prejsť na: navigácia, hľadanie
Rôzne témy obsiahnuté vo farmakológii: neurofarmakológia, renálna farmakológia atď.

Farmakológia je odbor biológie zameraný na štúdium účinkov liečív, kde liečivo možno široko definovať ako akúkoľvek vyrobenú, prírodnú alebo endogénnu (vytvorenú v tele) molekulu, ktorá produkuje biochemické alebo fyziologické efekty na bunku, tkanivo, orgán alebo organizmus (niekedy sa slovo "farmakon" (pharmacon) používa ako termín obsahujúci tieto endogénne a exogénné bioaktívne druhy). Presnejšie, farmakológia je štúdium interakcií, ktoré nastávajú medzi živým organizmom a chemikáliami, ktoré ovplyvňujú štandardné alebo neštandardné biochemické funkcie. Ak látky majú chemické vlastnosti, považujú sa za farmaceutiká.

Pozrite aj

Zdroj

https://en.wikipedia.org/wiki/Pharmacology

Osobné nástroje