Decibel

Z Encyklopédia zdravotnej sestry
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Decibel (dB) je logaritmická jednotka miery, ktorá vyjadruje veľkosť fyzikálnej veličiny (obvykle sily alebo intenzity) vzhľadom na špecifikovanú alebo predpokladanú referenčnú úroveň. Keďže vyjadruje pomer dvoch veličín s rovnakou jednotkou, je to bezrozmerná jednotka. Decibel je jedna desatina belu (B).

Decibel sa používa v rozličných meraniach vo vede a inžinierstve (napr. akustika a elektronika) a iné disciplíny.

Akustika

Decibel sa obvykle používa v akustike na kvantifkáciu zvukových úrovní relatívne k nejakej 0 dB referencii. Referenčná úroveň je typicky daná ako prah vnímania priemerného človeka a sú obecné porovnania používané na ilustrovanie rôznych úrovní tlaku zvuku. Ako pri iných decibelových číslach, obvykle vyjadrený pomer je pomer sily (a nie tlakový pomer).

Zdroj

Wikipedia

Kategória: Fyzika

Osobné nástroje