Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Z Encyklopédia zdravotnej sestry
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Obsah

Všeobecné zásady prevencie

  • a) vylúčenie nebezpečenstva a z neho vyplývajúceho rizika,
  • b) posudzovanie rizika, ktoré nemožno vylúčiť, najmä pri výbere a počas používania pracovných prostriedkov, materiálov, látok a pracovných postupov,
  • c) vykonávanie opatrení na odstránenie nebezpečenstiev v mieste ich vzniku,
  • d) uprednostňovanie kolektívnych ochranných opatrení pred individuálnymi ochrannými opatreniami,
  • e) nahradzovanie prác, pri ktorých je riziko poškodenia zdravia, bezpečnými prácami alebo prácami, pri ktorých je menšie riziko poškodenia zdravia,
  • f) prispôsobovanie práce schopnostiam zamestnanca a technickému pokroku,
  • g) zohľadňovanie ľudských schopností, vlastností a možností najmä pri navrhovaní pracoviska, výbere pracovného prostriedku, pracovných postupov a výrobných postupov s cieľom vylúčiť alebo zmierniť účinky škodlivých faktorov práce, namáhavej práce a jednotvárnej práce na zdravie zamestnanca,
  • h) plánovanie a vykonávanie politiky prevencie zavádzaním bezpečných zdravotných prostriedkov, technológií a metód organizácie práce, skvalitňovanie pracovných podmienok s ohľadom na faktory pracovného prostredia a prostredníctvom sociálnych opatrení,
  • i) vydávanie pokynov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Pozrite aj

Externé linky (slovensky)

Zdroj

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Osobné nástroje