Atóm

Z Encyklopédia zdravotnej sestry
Prejsť na: navigácia, hľadanie
Schéma atómu lítia

Atóm je základná jednotka hmoty obsahujúca pevné centrálne jadro obklopené oblakom negatívné nabitých elektrónov. Jadro atómu obsahuje mix pozitívne nabitých protónov a elektricky neutrálnych neutrónov (okrem prvku vodík-1, čo je jediný stabilný nuklid bez elektrónov). Elektróny atómu sú priťahované k jadru elektromagnetickou silou. Podobne skupina atómov sa môže na seba naviazať formujúc molekulu. Atóm obsahujúci rovnaký počet protónov a neutrónov je elektricky neutrálny, inak má pozitívny náboj (nedostatok elektrónov) alebo negatívny náboj (nadbytok elektrónov) a je ión. Atómy sa klasifikujú podľa počtu protónov a neutrónov vo svojom jadre: počet protónov určuje chemický prvok a počet neutrónov určuje izotop prvku.

Pozrite aj

Externé linky

Zdroj

http://en.wikipedia.org/wiki/Atom

Kategória: Chémia

Všeobecná chémia

Entalpia, Homolýza, Izotop, Molekula, Väzbová energia
Chemické inžinierstvo: Výhrevnosť

Anorganická chémia

Ligand

Chémia polymérov (makromolekulová): Kondenzačný polymér, Polymér
Organické reakcie: Adičná reakcia, Elektrofilná adícia, Kondenzačná reakcia, Nukleofilná adícia
Organické zlúčeniny: Amín, Ester, Glycerol, Karbonická anhydráza, Tuk

Kategória: Fyzika

Osobné nástroje